SUP ture på Odense Å


En SUP tur på Odense Å byder på en smuk naturoplevelse med afvekslende landskaber, mulighed for at opleve Odense by fra vandsiden og ikke mindst en tur igennem Odense Zoo, hvor man kan spotte nogle af dyrene fra sit SUP board. 


Odense Å er Fyns længste vandløb og danner et blåt og bugtet bånd gennem det midtfynske landskab, inden den løber ud i Odense Fjord ved Seden Strand. Den har sit udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg, og er omkring 54 kilometer lang.


Det er mange muligheder for SUP ture på åen, men det er vigtigt at tjekke op på reglerne inden du smider dit board på vandet og begiver dig afsted, for der er nogle restriktioner for sejlads du skal kende til, så du ikke kommer til at forstyrre dyrelivet. Det er muligt at padle på åen hele året rundt, men længden afhænger af årstiden. Husk også at tjekke vandstanden - den kan variere meget og der skal jo helst være vand nok under boardet. 


 Hvor og hvornår må man padle på Odense Å


Hele året må man padle på strækningen, der går fra Erik Bøghs Sti i Fruens Bøge til udløbet ved Seden Strand. En strækning på 15 km. Fra 1. juni til 1.april (det betyder at man ikke kan padle der i april og maj måned) må man også padle på strækningen Brogårdsvej i Bellinge til Erik Bøghs Sti i Fruens Bøge. Det giver en strækning på yderligere 7 km. Om vinteren fra 1. november til 1.april må man padle på strækningen fra Nr. Broby til Brogårdsvej.


Du kan læse mere om reglerne her. Her finder du også et kort over steder, hvor du kan starte eller slutte din SUP tur og hvor du skal bære dit SUP board over et kortere stykke. Hvis du vil have en overnatning på dit SUP tur, er der sheltere ved Kulturbotanisk Have og på Stige Ø.


Flere steder på åen er der stærk strøm, så det vil være uhensigtsmæssigt at padle ud og hjem. En tur gennem byen er dog på mere stille vand, så der vil man godt kunne padle begge veje.Odense Å - spændende historie, unik natur og et rigt dyreliv


Odense Å gemmer på mange spændende historier, en unik natur og rigt (og eksotisk) dyreliv. Flere steder langs åen har Odense Kommune sat Å-spor skilte op for at formidle viden om åen. På skiltene kan man læse om åens dyr, planter og historie på det konkrete sted og hvert skilt har en kode, som man kan scanne, hvis man vil vide mere. Odense Å bugter sig smukt gennem Odense by og forbinder flere af byens grønne oaser som perler på en snor. Blandt andet De hemmelige haver, Fruens Bøge, Ellesumpen og Dyrehaven (Odense Zoo).


I det følgende er et par forslag til fantastiske SUP på åen i forskellig længde og sværhedsgrad. 


SUP bytur - 7 kilometer tur/retur


En smuk SUP tur gennem byen kan startes fra Skovsøen til Munke Mose og tilbage igen. Det er en tur på cirka 7 kilometer tur/retur. Turen byder på en smuk oplevelse under trækronernes grønne blade om sommeren og mulighed for at opleve Odense by fra et fantastisk perspektiv - nemlig vandsiden. Åen på denne strækning er bred og der er ikke meget strøm. Dog skal du være opmærksom på at Aafartens både sejler på dette stykke af åen. Så hold dig inde ved åbredden, så bådene kan passere. Der er også en del kanoer her om sommeren.


På turen padler man igennem Odense Zoo, hvor der er mulighed for at opleve nogle af de eksotiske dyr fra SUP boardet. Man kan blandt andet hilse på de nysgerrige kænguruer og en flot kamel. På turen paddles også forbi de store, flotte huse på Langelinie. Ved Skovsøen, er der mulighed for spise sin madpakke eller snuppe en is ved Skovsøens Ishus. Her er der også mulighed for toilet. Ved Munke Mose er der også mulighed for at holde en is og kaffe pause inde I padler tilbage til Skovsøen. Is, kaffe og mad kan købes i Odense Aafarts café, som ligger ned til åen. Kan anbefale de lærke Poke bowls. SUP tur fra Bellinge Bro til Ejby Mølle - 12,5 kilometer


Denne tur starter ved Bellinge Bro og må ikke padles i april og maj måned af hensyn til dyrelivet i Ådalen. Man kan i de måneder starte turen fra Erik Bøghs Sti iFruens Bøge (lige efter Skovsøen) og evt padle længere end Ejby Mølle.


Turen er en envejstur, da der er meget strøm på visse strækninger af åen, så logistikken med en bil i hver ende eller afhentning skal i spil. Men der er gode parkeringsmuligheder begge steder, så lad det ikke afholde dig for at tage denne smukke tur gennem fantastisk natur og et  rigt dyreliv, med muligheden for at se både hejren og den lille flotte isfugl.


Udover dejlige naturområder kommer I på denne SUP tur også forbi den gamle papirfabrik og gennem Odense Zoo. Ved

Engen og Skovsøen, hvor der er mulighed for at tage en velfortjent pause med en is fra Skovsøens Ishus.


Ved Munke Mose skal SUP boards bæres over for at komme over på den anden side af broen, hvor man fortsætter videre gennem byen, forbi Eventyrhaven og De Hemmelige Haver og slutter ved Ejby Mølle, hvor der er en bro man kan bruge.


Overbæring ved Munke Mose. Ca 300 meter over til ramben på den anden side. 

SUP tur fra Fruens Bøge (Erik Bøghs Sti) til Stige Ø - 16 kilometer


Denne tur har lidt af det hele og er en idyllisk strækning på Odense Å. Turen starter fra Fruens Bøge ved Erik Bøghs Sti og er en envejstur. Der er mulighed for parkering i begge ender. Turen må padles hele året rundt.


På den første del af turen kommer man forbi Odense Zoo. Derefter kommer man forbi de store flotte huse på Langelinie, som ligger ned til åbredden. Ved Munke Mose møder man den første af turens to overbæringer. Naturen herefter bliver mere utæmmet og vild med væltede træer, tætbevoksede buske og et snoet vandforløb. Denne del er en mere uberørt del af åen og der er gode chancen for at opleve et mere rigt dyreliv. Man padler også forbi Eventyrhaven, Kulturbotanisk Have, flere små havne og mange hyggelige huse ud til åen. Ved Ejby Mølle er der også en overbæring på cirka 300 meter.

Ved Ejby Mølle skal man være opmærksom på Stryget, hvor man skal holde til venstre (i forhold til strømretningen). Det er ikke tilladt at padle i stryget.


Der er mulighed for at parkere sin bil ved Østre Kanalvej på Stige Ø. Øen har både bålpladser, toiletter og shelters til overnatning. Stige Ø er en tidligere losseplads, hvor blandt andre Odense Kommune deponerede affald. Idag er Øen omdannet til et rekreativt område.


Vandet i Odense Å har siden Middelalderen været brugt til at drive møller. Bland andet ved Munke Mose hvor Munke Mølle lå. Møllen er forlængst revet ned, men opstemningen findes endnu. Det betyder at man skal bære sit SUP board over til den anden side for at kunne forsætte turen. Guide bog til SUP-ture 


Danmark rundt i vandkanten guider til enestående SUP ture rundt i hele Danmark.


Bogen henvender sig både til begyndere og til mere erfarne. Turene er mellem 5 og 20 kilometer lange, de fleste omkring 10 kilometer. De er alle mere eller mindre kystnære og kan tages af de fleste med en grad af SUP erfaring, selvfølgelig med hensyntagen til vejret og egen formåen. 


Bogen har forslag og guides til SUP ture over hele landet:


  • Jylland:Vesterhavet, de sønder- og vestjyske fjorde, Gudenåen og Silkeborgsøerne.
  • Fyn: Sydfyn, Det Sydfynske Øhav og Ærø
  • Sjælland: Nordsjælland (Kattegat, Isefjord og Arresø kanal), Københavns kanaler, på sydsjælland og Møn (inklusiv de to klinter)
  • Bornholm


Læs mere her